belasting

belasting: 10 praktische tips & nuttige informatie

Wacht niet te lang

Als het tijd is voor de belastingaangifte wachten veel mensen tot het laatste moment met het invullen van alle formulieren. Ze hebben geen zin in zware avonden met onbegrijpelijke termen en zoeken naar gegevens. De Belastingdienst zegt dan wel dat ze het makkelijker maken, maar leuk wordt het toch echt nooit.

Als je ruim voor de deadline begint met het invullen van de papieren heb je de tijd om alles nog eens rustig te overdenken en dingen na te zoeken als dat nodig is. Zo raak je niet in de stress en hik je er niet meer weken tegenaan.

Wanneer je door omstandigheden je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd kunt indienen, is er een mogelijkheid om uitstel van aangifte aan het belastingkantoor te vragen. Dat moet wel vóór de uiterste inleverdatum. Belastingconsulenten kunnen overigens uitstel krijgen volgens een speciale regeling: de Uitstelregeling voor belastingconsulenten.

Wanneer je te laat bent met het indienen van een aangifte krijg  je altijd eerst een aanmaning. In deze aanmaning krijg je opnieuw gelegenheid de aangifte voor een bepaalde tijd in te dienen. Wanneer de Belastingdienst de aangifte wederom niet op tijd heeft ontvangen, krijg je een boete. Gebeurt het vaker dat je de aangifte te laat indient, riskeer je een boete die kan oplopen tot € 1.134,00.

Aftrek van studiekosten

Wanneer je in 2008 een opleiding of studie volgt voor je beroep of toekomstig beroep, mag je de uitgaven (lesgeld, studieboeken) hiervoor aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De uitgaven voor de studie moeten worden gedaan door jou of je fiscale partner. De opleiding moet betrekking hebben op je beroep of een toekomstig beroep. De uitgaven moeten boven de drempel van € 500,00 uitkomen. Gemaakte kosten die boven de drempel uitkomen zijn aftrekbaar tot een maximum van € 15.000,00. Krijg je via je werkgever of andere instantie een tegemoetkoming in de kosten van je studie, dan moet je deze vergoeding aftrekken van je kosten.

Studiekosten die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor aftrek zijn:
 • Lesgeld, collegegeld of instellingscollegegeld
 • Kosten voor studieboeken of vakliteratuur
 • Afschrijving duurzame zaken. Dit zijn bijvoorbeeld computers.
Kosten die niet in aanmerking komen voor aftrek:
 • Rente voor studieschulden
 • Uitgaven voor levensonderhoud (huisvesting, voeding, kleding)
 • Reis- en verblijfkosten
 • Kosten voor werk- en studeerruimte.
Het maximale aftrekbare bedrag is € 15.000,00. Er zijn echter uitzonderingen, waardoor dit bedrag verhoogd mag worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je door je studie geen volledige baan kon hebben.

Elektronisch aangifte doen

Je kunt de aangifte indienen door middel van de papieren formulieren, maar je kunt ook elektronisch aangifte doen. Een elektronische aangifte heeft verschillende voordelen. De belastingdienst heeft een aangifteprogramma dat je kunt downloaden.

Bij de elektronische aangifte wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende biljetten. Afhankelijk van de gegevens die je invult, verschijnen de vragen die beantwoord moeten te worden. Het programma rekent automatisch alles voor je uit en controleert gedeeltelijk wat je invult. Dankzij de Help-functie van het aangifteprogramma krijg je hier en daar fiscale uitleg. Heb je meer informatie nodig, dan kun je ook bellen met de belastingtelefoon. Indien je eerder elektronisch aangifte hebt gedaan, kunnen in sommige gevallen de persoonlijke gegevens eenvoudig worden overgenomen uit een programma van een eerder jaar.

De aangifte moet worden ondertekend met elektronische handtekening: een zogenaamde DigiD-code. Deze DigiD-inlogcode kun je online aanvragen via de website digid.nl/aanvragen.  De aangevraagde code moet binnen een bepaalde tijd geactiveerd worden met de activeringscode die je binnen 5 werkdagen op je huisadres ontvangt. Let op: als jij en je fiscale partner samen aangifte doen, dan dien je de aangifte met allebei de persoonlijke DigiD-codes te ondertekenen. Voor meer informatie over DigiD kun je de website digid.nl raadplegen.

Hoe sneller hoe beter

Hoe sneller je de aangifte instuurt, hoe sneller je aangifte behandeld wordt. Bedenk goed dat wanneer je te laat bent, dit in je nadeel kan werken. Het duurt langer voordat je bericht krijgt en dus ook voordat je je eventuele belastingvoordelen terug krijgt.

Als de aangifte vóór 1 april 2009 bij de belastingdienst is ingeleverd, krijgt men over het algemeen vóór 1 juli 2009 bericht. Je krijgt dan meteen ook te horen of je geld moet betalen, of dat je een bedrag terugkrijgt.

Ontvang je een voorlopige teruggave in de vorm van huurtoeslag, eigen woning, kinderopvangtoeslag? Controleer of je niet teveel ontvangt. Schat je inkomen liever te hoog dan te laag in. Zo voorkom je dat je in 2010 het teveel ontvangen bedrag terug met betalen met ruim 5% rente! Geef veranderingen in je inkomen dan ook liever meteen door aan de belastingdienst.

Let op de bijleenregeling

De bijleenregeling heeft in het jaar 2006 en 2007 extra aandacht van de belastingdienst gekregen. Ook voor het jaar 2008 is deze regeling nog steeds van toepassing. De regeling houdt in dat de overwaarde (= winst uit verkoop) van de oude woning moet worden geïnvesteerd in de nieuwe woning. Indien er meer geld geleend moet worden voor de aankoop van de nieuwe woning, terwijl er geld uit overwaarde beschikbaar was, is het extra geleende bedrag niet meer aftrekbaar. De belasting stimuleert hiermee de overwaarde uit de verkoop van de oude woning te herinvesteren in de nieuwe woning. De maatregel is genomen om de renteaftrek minder gunstig te maken voor mensen die de overwaarde voor andere zaken gebruikten dan voor het huis, en daarmee bleven profiteren van de vroegere belastingvoordelige renteaftrek.

In de praktijk komt dit op het volgende neer. Stel: je hebt je huis verkocht met een overwaarde van € 50.000,00. Dit geld mag je gebruiken voor de hypotheek van je volgende, duurdere woning. Besteed je het geld liever ergens anders voor dan voor je woning, dan mag je geen hypotheekrente meer aftrekken over dit bedrag. De € 50.000,00 valt dan in box 3.

De belastingdienst spreekt niet over “overwaarde” maar over “eigenwoningreserve”. Dit is de opbrengst van je verkochte woning, verminderd met de hypotheekschuld (plus verkoopkosten van de verkochte woning en aankoopkosten van de nieuwe woning).

Aftrekbaar (box 1) blijven de rente en kosten die in 2008 zijn gemaakt voor een (hypothecaire) lening die betrekking heeft op de aankoop, verbetering en onderhoud van de eigen woning. Met kosten kun je denken aan taxatiekosten, afsluitprovisie en notariskosten en bij oversluiten een eventuele boeterente. Met rente wordt bedoeld de rente over de geldlening die is afgesloten voor de aankoop van de woning, het onderhoud of de verbetering. De schuld is een “eigenwoningschuld”.

De bijleenregeling is complex. Je kunt voor een berekening terecht op de website van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft een rekenprogramma “bijleenregeling”.  Geldt voor jou dit jaar de bijleenregeling? Dan is het misschien verstandig  advies te vragen aan een belastingadviseur.

Let op ziektekosten

Voor het jaar 2008 en 2009 verandert er veel met betrekking tot de aftrekposten betreffende de ziektekosten. Vanaf 2009 is het niet meer mogelijk ziektekosten op te voeren die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Hierbij worden kosten bedoeld als lenzen, brillen, rollator, steunzolen en dergelijke. Misschien kun je nog net profiteren van het belastingvoordeel. Na 2008 is het namelijk over en uit met deze aftrekposten. Vanaf 2009 wordt de gehele buitengewone aftrekpost ziektekosten afgeschaft.

Ziektekosten die je in 2008 kunt aftrekken hoeven niet alleen op jezelf betrekking te hebben. Je kunt ook ziektekosten aftrekken van je (fiscale) partner, je kinderen onder de 27 jaar, inwonende ouders, broers of zussen die je verzorgt en ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder die bij je inwonen.

Je kunt voor het jaar 2008 ziektekosten aftrekken die niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Deze kosten moeten boven de drempel van 1,65% van je verzamelinkomen uitkomen. Dit is het gezamenlijk inkomen uit de boxen 1,2 en 3. (Vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek). Daarnaast moet je rekening houden met een drempel van €115,00. Voor fiscale partners is de drempel het dubbele, namelijk € 230,00.

Voorbeelden van kosten die in 2008 nog aftrekbaar zijn:
 • Kosten voorbehandeling en consulten door tandartsen, psychologen en fysiotherapeuten
 • Hulpmiddelen (lenzen, bril, steunzolen, gehoorapparaat)
 • Eigen bijdrage thuiszorg
 • Uitgaven dieet (hier gelden wel bepaalde voorwaarden)
 • Kosten huisapotheek (vast bedrag: € 23,00 per persoon)
 • Begrafenis en crematiekosten
 • Premie aanvullende verzekering
Let op: het betreft kosten die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Ze behoren ook niet te vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico van de basisverzekering van € 150,00.

Reken uit of aangifte loont

Sommige mensen willen geen aangifte doen omdat ze bang zijn hun privacy te verliezen als de belastingdienst bepaalde dingen over hen weet. Ten eerste is het zo dat de Belastingdienst dit zonder aangifte waarschijnlijk ook al weet, en ten tweede: je kunt veel geld mislopen. Op internet zijn er mogelijkheden om uit te rekenen of aangifte voor je loont.

Vooral voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten loont het doen van aangifte. Aangifte doen is voor deze groep helemaal vaak een grote opgave. Ouderenbonden hebben hiervoor speciaal vrijwilligers opgeleid. Via de website aangifteloont.nl kun je stapsgewijs achterhalen of het voor jou lonend is een aangifte te doen.

Schakel een adviseur in

Kom je er echt niet meer uit? Je kunt natuurlijk raad vragen in je omgeving over bepaalde kwesties. Is de zaak wat moeilijker, dan kunt je de belastingdienst om advies vragen. Ook zijn er adviseurs die (tegen betaling) je belastingaangifte uitrekenen en invullen. Omdat deze mensen verstand van zaken hebben kun je er vanuit gaan dat de aangifte secuur gedaan is en niets over het hoofd gezien wordt. Vaak vinden zij nog aftrekposten waar je geen weet van had, wat kan leiden tot een financiële meevaller.

Via internet zijn er verschillende sites beschikbaar voor het vinden van een belastingadviseur in je buurt. Een belastingadviseur is deskundig op het gebied van belastingen en heeft een adviserende taak met betrekking tot belastingen. Vaak verzorgt hij ook de belastingaangifte.  Let op, iedereen kan een belastingadviespraktijk beginnen, belastingadviseur is namelijk geen beschermd beroep. Informeer of je belastingadviseur lid is van een beroepsorganisatie, zoals de Nederlandse orde van Belastingadviseurs, de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs of het College Belastingadviseurs.

Schep orde

Het klinkt logisch, maar je zult er versteld van staan hoeveel mensen in maart nog op zoek moeten naar belangrijke papieren. Gedurende het vorige jaar belandden vele gegevens waarschijnlijk in één grote chaos van papierwerk,en dacht je ‘ach, dat komt later wel’. Als je jezelf hierin herkent is het aan te raden om vanaf nu het roer om te gooien. Maak mappen aan met papieren die bij elkaar horen en zorg dat alles goed gelabeld is. Dit maakt het terugvinden volgend jaar een stuk eenvoudiger.

Mappen die alvast aangelegd kunnen worden:
 • Hypotheek woning
  Maak een map voor alles met betrekking tot het huis, zoals het jaarlijkse renteoverzicht. Heb je een nieuwe woning gekocht, bewaar dan alle rekeningen en facturen.
 • Salaris/uitkering
  Bewaar ruimte voor je jaaropgave. Heb je meerdere werkgevers (gehad), dan kun je de jaaropgaven bij elkaar bewaren.
 • Ziektekosten
  Maak een map voor alle uitgaven die je hebt moeten betreffende je gezondheid.
 • Levensverzekeringen/aandelenoverzichten/lijfrente e.d.
  Handig is het een speciale map voor deze zaken te maken, zodat je alles netjes bij elkaar hebt.

Teruggaaf bij jongeren

Als je kind een vakantiebaantje heeft gehad, is het zeer waarschijnlijk dat hij of zij recht heeft op teruggave. Het ingehouden bedrag op het loon is namelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat er het hele jaar door wordt gewerkt. Mensen met een tijdelijke baan betalen daarom te veel en hebben dus recht op belastingteruggave. Via een Tj-biljet kan het teveel betaalde geld worden teruggevraagd van de Belastingdienst.

Je kunt belasting terugvragen tot maar liefst vijf jaar terug. De belastingdienst heeft een programma hiervoor waarmee je eenvoudig kan berekenen hoeveel geld je terug kan krijgen. Het programma heeft de naam: “Krijg je geld terug?”. Hou hiervoor de jaaropgaven van het jaar waarover geld terug wordt gevraagd bij de hand. Verwerking van de aanvraag gaat volgens de belastingdienst snel: binnen een aantal weken wordt het geld terugbetaald. Geld terugvragen doe je met het Tj-formulier.

Aan de andere kant, als je kind niet in loondienst heeft gewerkt, of meerdere bijbanen (bijvoorbeeld krantenwijken) heeft gehad, kan het zijn dat er geen of onvoldoende loonbelasting is betaald. Dan zal de belastingdienst dat geld nog willen ontvangen.

Tips & Reacties

 • De aftrekbare WGA-premie

  Op loonstrook staat vaak WGA premie. Deze staat niet op de jaaropgave, maar is volledig aftrekbaar.
  Tip van hendriks op 31 mei 2009
 • Neem een telefoongesprek op

  Neem een gesprek met de Belastingtelefoon op. Tijdens het gesprek hoef je dan geen aantekeningen te maken, en je kan je dus volledig op het gesprek concentreren. Op een later moment, bijvoorbeeld als je daadwerkelijke je aangifte invult, kun je het gesprek met de informatie nog eens rustig terugluisteren en beoordelen. Bij een dienst als Nemop krijg je de opname van je gesprek als geluidsbestand in je e-mailbox.
  Tip van Bob Kroon op 22 april 2009

Deel je eigen tip over belasting

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!